News & Weather

Временска прогноза за Македонија

0
0
4
0

Временска прогноза за Македонија

– Mоментална температура
– Последна промена
– Мах и Мин темпратура за денес
– Тридневна прогноза
– Сет на икони
– Градови (вкупно 34)
– Oсвежување на 5, 15, 30 или 60 мин

Подржани градови:
Берово
Битола
Богданци
Валандово
Велес
Виница
Гевгелија
Гостивар
Дебар
Делчево
Демир Капија
Демир Хисар
Дојран
Кавадарци
Кичево
Кратово
Крива Паланка
Крушево
Куманово
Македонски Брод
Македонска Каменица
Неготино
Охрид
Пехчево
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ресен
Свети Николе
Скопје
Струга
Струмица
Тетово
Штип

Временска прогноза за Македонија
Related posts
News & Weather

Simple

News & Weather

Official Media Bias Fact Check Icon

News & Weather

Snippets by The Hustle

News & Weather

Kitten Block