Shopping

AnPhatOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao

0
0
651
0

Công cụ đặt hàng của AnPhatOrder.com cung cấp cho khách hàng lên đơn hàng trên các trang taobao, 1688, tmall, jd.

1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.AnPhatOrder.com
2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.AnPhatOrder.com/login
3. Khách hàng cài Extension
4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com
5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.
6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.AnPhatOrder.com/cart/list
7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập AnPhatOrder.com

Các chức năng của Extension:
– Dịch các thông tin sản phẩm từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt.
– Xem trực tiếp giá sản phẩm trong các trang taobao, tmall, 1688 theo đơn vị tiền tệ là VNĐ với tỉ giá do AnPhatOrder.com cung cấp.
– Thêm sản phẩm vào giỏ hàng của AnPhatOrder.com.
– Ghi chú riêng tư, ghi chú cho nhân viên mua hàng của ShangOrder.com.
– Phân loại danh mục hàng hóa.

Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập https://AnPhatOrder.com

AnPhatOrder Nhập hàng trung quốc Order taobao
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals