Productivity

ASV Token

0
0
2965
1

Extension lấy access_token và cookies dùng trong các sản phẩm của ASV Software.
Hướng dẫn sử dụng: cài đặt extension, click vào icon hình chiếc khóa của extension ở góc phải, chờ extension xử lý xong, click vào mục kết quả bạn cần copy. Đảm bảo bạn phải đang đăng nhập Facebook khi sử dụng.

Token và cookies sử dụng trong các phần mềm của ASV Software hoàn toàn được lưu trữ trên máy của người dùng, trên cookies của trang web hoặc localstorage trong phần mềm, không lưu trữ trên máy chủ của ASV Software.

Chính sách bảo mật của ASV Software: https://asvsoftware.vn/chinh-sach/

Gặp trục trặc khi sử dụng phần mềm hay muốn được tư vấn các giải pháp, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của ASV Software tại đây: https://asvsoftware.vn/lien-he/

Cám ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn ASV Software.

ASV Token
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa

1 Comment

Comments are closed.