Chrome

ChhoeTaigi 找台語

5
3
88
1

## Pe̍hōejī

Chhōe Tâigí sī chin hó ēng ê Tâigí sûtián bāngchām

m̄koh khòaⁿ tio̍h bōehiáu ê jī tio̍h ài phahkhui bāngchām

chi̍t jī chi̍t jī chhâ si̍tchāi siuⁿ hùikhì

hùikhì beh ánchóaⁿ pān?

bô kesi tio̍h kakī siá!

só͘í chit ê kesi tio̍h seⁿ chhutlâi–ah

súiōng hongsek chin kántan

kā beh chhōe ê jī kho͘–khílâi chhi̍h niauchhí á chiaⁿ pêng, tio̍h sûi ēsái chhōe–ah!

mā ēsái kā beh chhōe ê jī kho͘–khílâi chhi̍h icon tio̍h ē kah kiatkó ēng popup windows khui chhutlâi

beh ánnóa chhōe ēsái tī Option sekténg

nāsī ti̍tchiap chhi̍h icon tio̍h ē khui popup windown kàu Chhōe Tâigí ê bāngchām!

## 華文

Chhōe Tâigí 是一個很好用的台語辭典網站

不過在網路上看到不會的字就要打開網站,一個字一個字去查實在是很費功夫

你說這種時候怎麼辦?

沒工具就自己寫啊!

所以這個工具就這樣生出來了!

使用的方式很簡單

把想查的字選起來後按滑鼠右鍵就可以查了!

也可以把想查的字選起來後按 icon 就會把結果顯示在浮動視窗

要怎麼查可以在選項頁面設置

若是直接按 icon 就會彈出浮動視窗到 Chhōe Tâigí 的網站!

CHANGELOG
https://github.com/ChhoeTaigi/ChhoeTaigiChromeExtension/blob/master/CHANGELOG.md

ChhoeTaigi 找台語
Related posts
Chrome

Pinboard Tools

Chrome

New Tab - Eromanga-sensei

Chrome

ActivCast Sender

Chrome

New Tab - Log Horizon

1 Comment

Comments are closed.