Shopping

Công Cụ Đặt Hàng Của 86logistics.vn

0
0
17
0

Công cụ hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử như 1688, TMALL, Taobao.

Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của 86Logistics trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến hàng triệu sản phẩm phong phú dễ dàng hơn từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com.

Hướng dẫn sử dụng:

Công cụ hỗ trợ đặt hàng của 86Logistics từ các trang TAOBAO, TMALL, 1688:
Bước 1: Tải công cụ
Bước 2: Đi tới link bạn cần đặt hàng: Taobao, 1688, Tmall
Bước 3: sau khi đồng ý thêm hết hàng vào giỏ
Bước 4: Bạn click vào chữ “VÀO GIỎ HÀNG” chọn kết đơn các shop cần đặt.

Screenshots:
Hình 1: Trang chủ của 86Logistics.vn
Hình 2: Hình ảnh chi tiết sản phẩm và công cụ đặt hàng.
Hình 3: Hình giỏ hàng sau khi đã được cho sản phẩm vào giỏ bằng công cụ đặt hàng.

Công Cụ Đặt Hàng Của 86logistics.vn
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals