Productivity

InfoMentor Sverige

0
0
6692
0

Detta tillägg för Google Classroom riktar sig till skolor som använder InfoMentor som ett verktyg för planering och bedömning medan den dagliga undervisningen hanteras i Google Classroom.

Med detta tillägg tillkommer funktionalitet i Google Classroom så att användare (lärare på skolan) kan:

1. länka ett eller flera kunskapsrum i InfoMentor till en klass i Google Classroom.

2. när länkning utförts, koppla kunskapskrav från det länkade kunskapsrummet till uppgift/kurs i Google Classroom

3. i kunskapsrummets gruppbedömningsvy i InfoMentor, på fliken för uppgifter, se uppgiften från Google Classroom och de kopplade kunskapskraven så att dessa kan bedömas

InfoMentor Sverige
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa