Productivity

Kiểm tra thẻ BHYT – VNPT HIS

4.7
7
4636
6

Kích hoạt kiểm tra sau khi nhập họ tên và số thẻ:
– Click nút kiểm tra thẻ.
– Nhập họ tên -> enter
– Nhập số thẻ -> enter
– Quét thẻ
Tính năng:
1. Kiểm tra thông tin thẻ.
2. Tự bổ sung, chỉnh sửa: TỪ NGÀY, ĐẾN NGÀY, MÃ KHU VỰC, NƠI ĐĂNG KÝ, NĂM SINH, ĐỊA CHỈ, GIỚI TÍNH
3. Đổi màu thông tin đúng, sai sót.
4. Kiểm tra lịch sử khám trong ngày trên cổng BHXH
Fix 2:
1. Hiện nơi đăng ký theo mã
2. Khi đang quét thẻ không kiểm tra
update 2:
Tự chọn dịch vụ khám theo phòng khám (Cấu hình mã dịch vụ khám trong danh mục phòng khám -> số đang khám)
update 3: thêm trạng thái thẻ gia hạn
fix 3: mức hưởng khi nhập thẻ mới
update 4: Bổ sung ngày đủ 5 năm
update 5: Chỉnh lỗi không kiểm tra được từ chrome 73

Kiểm tra thẻ BHYT – VNPT HIS
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa

6 Comments

Comments are closed.