Chrome

Laban Dictionary (by Laban.vn)

4.4
180
42424
23

Laban dictionary cung cấp cho bạn công cụ tra từ điển tiện lợi trên các website:
– Hỗ trợ từ điển Anh-Việt, Việt-Anh và Anh-Anh.
– Tra từ dễ dàng với thao tác click đúp hoặc quét khối.
– Tùy chỉnh hiển thị gợi ý với Biểu tượng lựa chọn (balloon) và Nội dung tra từ (popup).
– Cho phép tắt nhanh chức năng tra cứu trên trang khi không cần sử dụng.

Nội dung cập nhật phiên bản 1.0.4:
– Thêm hiển thị lịch sử tìm kiếm

*Lưu ý:
Extension sẽ không hoạt động trên các trang mà bạn đã tải trước khi cài đặt hoặc kích hoạt lại extension. Để extension hoạt động trên các trang này, hãy tải lại trang web.

Laban dictionary provides an useful tool for looking up definitions as you browse the webs:
– Supported dictionaries: English-Vietnamese, Vietnamese-English and English-English.
– View definition easily by double-clicking or selecting a word.
– Display options: showing balloon for selection or showing popup instantly.
– Option to quickly disable extension functions in page.

What’s new in version 1.0.4:
– Add Search history

*Note:
Extension will not work in tabs that were open prior to installation. After installing this extension, either reload your open tabs or restart Chrome.

Laban Dictionary (by Laban.vn)
Related posts
Chrome

Pinboard Tools

Chrome

New Tab - Eromanga-sensei

Chrome

ActivCast Sender

Chrome

New Tab - Log Horizon

23 Comments

Comments are closed.