Chrome

LCSD FastPass

4.9
7
24
4

康文署的康樂設施非常緊絀,例如羽毛球場每天由開放Booking起不用兩小時,繁忙時段的場地幾乎全滿。

大部份情況我們都在「執雞」時才上「康體通」查看Book場情況,但是康體通的設計不太切合我們的需要,查起來非常不方便,例如每次只能搜尋三個場地的情況,幾經艱辛把全九龍的場地都看遍了,最後竟然一個空場都沒有,既浪費我們時間,又令人沮喪。。。

「LCSD FastPass」就是為了解決這個麻煩的Check場過程而誕生!希望可以方便各位熱愛運動的同好,將時間花在更有意義的事情上,場地有就有,沒有就沒有,不要花時間逐個搜尋。

★ ★ ★ 快速教學 ★ ★ ★

1. 點選右上角「LCSD FastPass」的Icon
2. 點擊「立即CHECK場」
3. 瀏覽器會彈出「康體通」的分頁
4. 請按指示輸入驗證碼,然後「繼續」
5. 你會見到「LCSD FastPass」的頁面
6. 只要像平常使用「康體通」一樣進行搜尋便可 🙂

★ ★ ★ Q & A ★ ★ ★

Q:在FastPass內點擊「CHECK場」但load唔到結果?
A:正常情況下結果在幾秒內會出現,如果一直冇結果,請關閉頁面並稍後再開啟。有時「康體通」的網站會掛掉,取不到結果,通常一至兩分鐘後便會回復正常。未來的版本會加入錯誤回報的功能,就不用猜到底是在等待還是掛了!

Q:可唔可以加埋自動化Book場?
A:有好多朋友聽到呢隻app,都問會唔會有得自動Book場。我都有諗過咁樣的確會好方便,但最後都係決定唔會加入呢個功能。原因主要係我覺得Book場應該係fair既,透過系統去book場,如果book完嫌遠或時間唔岩就唔去,更甚係賣比人,對其他人實在太唔公平。

Q:隻app會唔會靜靜雞收集用戶資料?
A:唔會。「LCSD FastPass」不會收集任何用戶資料,現在不會,將來亦不會,所以可以放心使用。

Q:點解可以免費使用?
A:因為除左時間成本外,開發「LCSD FastPass」冇任何其他成本,大家用得開心,可以比D意見,甚至一齊繼續開發,已經係最大既回報 ☆

如果各位有任何問題,或者想合作開發,可以留言或者email比我,盡可能我都會回覆,不過有時比較忙就可能會覆得慢D。

LCSD FastPass
Related posts
Chrome

Pinboard Tools

Chrome

New Tab - Eromanga-sensei

Chrome

ActivCast Sender

Chrome

New Tab - Log Horizon

4 Comments

Comments are closed.