Productivity

Orka

0
0
9
0

Šalia kiekvieno komentatoriaus IP pateikiama nuoroda “Blokuoti komentatorių”. Tokiu atveju jo komentarų nebematysite, nebent vėl jį atblokuosite. Tai galima padaryti paspaudus įskiepio mygtuką internetinio adreso eilutės dešinėje ir paspaudus ant IP. Visa tai parodyta pridėtose nuotraukose. Taip pat neberodomi ištrinti komentarai (“Nuomonė pašalinta”) ir po jais sekanti diskusija, dėl ko komentarų sritis tampa tvarkingesnė, neblaškomas dėmesys pranešimais apie ištrintus komentarus bei diskusijomis nebežinant konteksto.

Pirmos dvi nuotraukos iliustruoja vaizdą “prieš ir po”.

Orka
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa