Shopping

Tiện ích lên đơn KingLog.vn

4.6
9
730
7

Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng KingLog.vn từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com.

Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng KingLog.vn từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com.
* Đăng nhập tài khoản KingLog.vn của bạn tại (https://customer.KingLog.vn)
* Truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên website cần mua hàng (taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com)
* Chọn thuộc tính sản phẩm cần mua và click vào nút thêm vào giỏ hàng.
* Click chuột vào nút xem giỏ hàng để xem thông tin các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.

Tiện ích này chỉ phục vụ các khách hàng đã có tài khoản tại KingLog.vn để lên nhanh đơn hàng từ các hệ thống webssite thương mại điện tử của Trung Quốc (Taobao.com, Jd.com, Tmall.com, 1688.com). Tiện ích giúp khách hàng có thể xem các thuộc tính sản phẩm bằng tiếng Việt, xem giá sản phẩm sau khi đã được chuyển đổi tỉ giá qua tiền VND, Xem số lượng hàng hóa còn của nhà bán hàng, Xem số lượng bắt buộc phải mua, khoảng giá sản phẩm của nhà bán hàng.

Xem chi tiết các hướng dẫn tại website: KingLog.vn

Đăng ký tài khoản tại đường dẫn: https://customer.KingLog.vn/register

Đăng nhập tại đường dẫn: https://customer.KingLog.vn/login

Chi tiết các bước lên đơn:
1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.KingLog.vn/register
2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.KingLog.vn/login
3. Khách hàng cài Extension
4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com
5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.
6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.KingLog.vn/cart/list
7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Tiện ích lên đơn KingLog.vn
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals

7 Comments

Comments are closed.