Productivity

Trợ giúp Classroom

0
0
15
1

Extension này thay đổi cách hiển thị môn học trên Google Classroom để các môn học dễ nhìn hơn, nhất là đối với các môn học có tên rất dài. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm một thanh tìm kiếm giúp người học/giảng viên có thể tìm kiếm các môn học một cách nhanh chóng. Người dùng có thể tìm kiếm môn học theo các tiêu chí: tên môn học, tên giảng viên, môn lý thuyết/thực hành.

Đối với giảng viên, ứng dụng có chức năng ẩn đi các môn học của giảng viên khác và loại bỏ bớt các môn học không liên quan trong danh sách khi đăng tải một nội dung nào đó lên môn học.

Hướng Dẫn Tìm Kiếm

⦿ lt:web+mạnh: Tìm các nhóm lý thuyết mà trong tên môn có từ ‘web’ được dạy bởi giảng viên trong tên có từ ‘mạnh’.

⦿ th:di động: Tìm các nhóm thực hành mà trong tên môn có từ ‘di động’ được dạy bởi tất cả giảng viên.

⦿ mạnh+di động: Tìm các nhóm mà trong tên môn có từ ‘di động’ được dạy bởi giảng viên trong tên có từ ‘mạnh’, không quan tâm lý thuyết hay thực hành.

⦿ lt: Tìm tất cả các nhóm lý thuyết. Lưu ý có dấu hai chấm phía sau từ lt.

⦿ th: Tìm tất cả các nhóm thực hành. Lưu ý có dấu hai chấm phía sau từ lt.

Ghi Chú Khác
– Theo quy định của Trường, tên môn học được đặt theo quy tắc sau: HK1_2020_503073_Lập trình web và ứng dụng_N05_T02. Trong đó N05_T02 mang ý nghĩa nhóm 05 tổ 02, từ đó suy ra đây là nhóm thực hành. Với nhóm lý thuyết, tên môn học được đặt là HK1_2020_503073_Lập trình web và ứng dụng_N03 (không có thông tin phần tổ).
– Mục ‘section’ của thông tin môn học phải chứa tên đầy đủ của giảng viên để tính năng lọc môn học theo tên giảng viên có thể hoạt động được.

Trợ giúp Classroom
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa

1 Comment

Comments are closed.