Productivity

Univerzalni Kreditni Kalkulator

0
0
3
0

Ovaj nezavisni kalkulator kredita omogućava da unošenjem visine kredita, kamatne stope i roka otplate dobijete precizan iznos mjesečne rate, ukupne otplate i ukupnog interesa koji u suštini predstavlja stvarnu cijenu kredita.

“Novac je roba koja ima upotrebnu vrednost i vrednost kao i svaka druga roba.”

Univerzalni Kreditni Kalkulator
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa