Shopping

Công cụ Đặt hàng của daphuong.com

0
0
80
0

Công cụ nhập và đặt hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử như: https://world.taobao.com/, https://www.tmall.com/, https://www.1688.com/

Công cụ được tạo ra với mục đích hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng có thể đặt hàng một cách dễ dàng.
Khách hàng chỉ cần tải công cụ về và cài theo hướng dẫn là có thể sử dụng toàn bộ những tính năng như: Đặt sản phầm, màu sắc, số lượng và nhà cung cấp.

The addon is made to help customer and support for order easily
Customers only download and install as guide to use full of functions such as: Order product, colors, quantity and vendors.

The addon is absolutely free.

Công cụ Đặt hàng của daphuong.com
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals