Shopping

Công cụ đặt hàng của Thiên Mã Logistics

0
0
3
0

Thiên Mã Logistics là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian nhập hàng từ các website thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc. Dịch vụ của Thiên Mã bao gồm:

Tư vấn tìm kiếm nguồn hàng trên các website bán buôn, bán lẻ hàng đầu Trung Quốc như wholesaler.alibaba.com, 1688.com, taobao.com, tmall.com…
Mua hàng và kiểm tra hàng hóa
Đóng gói và làm việc với các đơn vị vận chuyển hàng hóa về Việt Nam
Khiếu nại nhà cung cấp, hỗ trợ đổi trả hàng hóa
Mục tiêu của Thiên Mã là luôn dẫn đầu trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Trong suốt thời gian phát triển, đội ngũ thực hiện Thiên Mã luôn tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện những cam kết mang tính thay đổi, dẫn dắt và đòi hỏi cao đối với thị trường.

Công cụ đặt hàng của Thiên Mã Logistics trên trình duyệt Chrome và Cốc Cốc. Hỗ trợ khách hàng đặt hàng trên Taobao, Tmall, 1688

Công cụ đặt hàng của Thiên Mã Logistics
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals