Shopping

E-assistant

4.7
10
6
9

Ứng dụng đã ngừng hoạt động/Application has stopped working 🙁

—————————————————————————————————-
Chức năng:
– Xem lịch sử biến đông giá, để biết khuyến mãi ảo hay thật (sản phẩm đúng giá 100k vậy mà nói giá cũ là 120k nay giảm còn 105k)
– So sánh giá, tìm sản phẩm giống với sản phẩm bạn đang xem ở các trang khác mà có giá tốt hơn để gợi ý cho bạn.
– Xem một số thông tin về nhà bán hàng để biết có uy tín không.

Hiện tại ứng dụng chỉ mới hỗ trợ cho 2 trang thương mại điện tử ở Việt Nam là Tiki và Shopee.

—— Version logs——–
Phiên bản 1.2:
– Cập nhật giá của ngày hiện tại theo giá đang hiển thị do lịch sử giá ngày hôm nay biến đổi nhiều lần.

E-assistant
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals

9 Comments

Comments are closed.