Shopping

haiphongorder.com

0
0
1
0

Tiện ích đặt hàng trực tiếp trên Taobao.com, 1688.com,…
1) Cho phép khách hàng chọn hàng trực quan trên website thương mại nước ngoài.
2) Quản lý tự động và tự gom hàng cùng shop (cùng người bán), giao diện giỏ hàng thân thiện bằng tiếng Việt
3) Cho phép khách hàng quản lý đơn hàng tài chính trực tuyến tại bất cứ đâu.
4) Cập nhật tình trạng mua hàng cho khách hàng, kiểm tra tình trạng hàng trực tuyến 24/7.

Website: www.order.nhanh.re – www.haiphongorder.com

haiphongorder.com
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals