Productivity

Keep Focus

0
0
9
0

Nếu bạn thường bị phân tâm, thường mở những website không cần thiết hoặc vào facebook quá nhiều lần trong ngày, và việc này làm ảnh hưởng tới công việc của bạn. Thì bạn nhất định phải cài extension này.

Extension này sẽ nhắc nhở bạn về công việc mà bạn đang thực hiện mỗi khi mở một tab mới. Nó sẽ nói cho bạn một câu gì đó có tính chất gợi nhớ và tiếp thêm động lực cho bạn. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của câu này.

Extension được viết bởi Sen Việt

Keep Focus
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa