Accessibility

NTU Extension

4.7
18
95
12

Tiện ích này được viết ra với mục đích giúp cho sinh viên trường Đại học Nha Trang quản lý công việc, học tập tốt hơn. Các tính năng sẽ được cập nhật thêm.

1. Tự động điền MSSV và tự động đăng nhập (tùy chọn)
2. Xem kết quả từng môn học và điểm trung bình từng học kỳ
3. Xem điểm trung bình tổng kết từ học kỳ đầu tiên tới thời điểm hiện tại

NTU Extension
Related posts
Accessibility

Stylus (beta)

Accessibility

PocketOption BOT

Accessibility

Multi Layout Manager

Accessibility

VeilDuck

12 Comments

Comments are closed.