Shopping

Tiện ích lên đơn VipOrder.vn

0
0
68
0

Công cụ đặt hàng hỗ trợ Nhập hàng trực tuyến của VipOrder.vn. Lên đơn trực tiếp trên taobao.com, 1688.com, tmall.com giúp Đặt hàng trung quốc giá rẻ, Order taobao mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ trên các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như:
– taobao.com
– tmall.com
– 1688.com
– jd.com
Hướng dẫn sử dụng:

1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.viporder.vn/register
2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.viporder.vn/login
3. Khách hàng cài Extension
4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com
5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.
6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.viporder.vn/cart/list
7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập https://viporder.vn

Tiện ích lên đơn VipOrder.vn
Related posts
Shopping

OzBargain

Shopping

WowApp SmartWeb

Shopping

Savings Bar: Compare Prices in One Click

Shopping

Zoom Player Deals