Developer Tools

Tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế

0
0
0
0

Hướng dẫn tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng nhất mọi thời đại.

Hướng dẫn tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế online

Người tham gia bhyt, bhxh có thể thực hiện tra cứu số thẻ bảo hiểm y tế của mình tại cổng thông tin tra cứu bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là cổng thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mọi thông tin của bạn được đảm bảo tính an toàn, chính xác khi thực hiện các hình thức tra cứu thông tin nên bạn hoàn toàn yên tâm nhé.

Thao tác tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn cần truy cập vào cổng thông tin tra cứu mã số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại: https://niemtinbaohiem.com/tra-cuu-ma-so-the-bao-hiem-y-te/

Bước 2: Đọc và làm theo hướng dẫn

Tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế
Related posts
Developer Tools

Browserling - Cross-browser testing

Developer Tools

Selenium Page Object Generator

Developer Tools

IP Address and Domain Information

Developer Tools

APK Downloader for Google Play Store™