Productivity

Voz Living

4.9
183
4921
24

Tính năng trích dẫn quote đôi lúc không hoạt động được

#3.20.8 fix quote
#3.20.6 fix wide screen styling

Privacy Policy https://goo.gl/PNFUmn (Vietnamese version in the description below)

VOZ F17 Utility
Discussion: http://vozforums.com/showthread.php?t=2846050
Features: https://github.com/voz-living/chrome-extension-react/wiki/Voz-Living-Features
Source: https://github.com/voz-living/chrome-extension-react
Vấn đề bảo mật và dữ liệu người dùng: https://github.com/voz-living/chrome-extension-react/wiki/V-v-D%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%B9ng

Thông báo khi được trích dẫn
Theo dõi tất cả các thớt được subscribe
Hiển thị số bài viết mới từ lần xem gần nhất
Tự động nhận biết link
Tự động hiển thị hình ảnh, video youtube từ link
Xóa redirect
Dùng emo dễ hơn với full list emo kế bên khung soạn thảo

Firefox addons: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/voz-living/

Voz Living
Related posts
Productivity

Smart card access extension

Productivity

Jurassic World Evolution

Productivity

Screencastify - Screen Video Recorder

Productivity

LibPlus - rozszerzenie do Librusa

24 Comments

Comments are closed.