Chrome

AutoXu for Shopee

5
2
916
2

Tiện ích sẽ tự động chạy ngầm để nhận Shopee Xu mỗi ngày.
Bạn không cần phải làm gì ngoài việc đăng nhập vào trang web Shopee.
Nếu nhận Xu thành công bạn sẽ nhận được thông báo (như hình).

Github: https://github.com/redphx/shopee-autoxu

AutoXu for Shopee
Related posts
Chrome

Pinboard Tools

Chrome

New Tab - Eromanga-sensei

Chrome

ActivCast Sender

Chrome

New Tab - Log Horizon

2 Comments

Comments are closed.