Search Tools

Công cụ đặt hàng Trung Quốc ordertb.com

0
0
5
1

Đặt hàng Taobao , 1688, Tmall , dịch taobao , tự đống tính tiền taobao.

– Tool Extension đặt hàng Taobao, Tmall, 1688 được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của website https://ordertb.com/ có thể duyệt lấy các thông tin hàng hóa, tạo đơn hàng cần mua trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com.
– Tool sẽ tối thiểu các bước đặt hàng, giao dịch và quản lý đơn hàng dễ dàng nhất, thuận tiện với người tiêu dùng và các khách hàng.
– Việc Tool hoạt động sẽ không liên quan đến các website khác mà bạn truy cập, Tool chỉ hoạt động trên 3 web chính là Taobao, Tmall, 1688.

KHÔNG CẦN BIẾT TIẾNG TRUNG
Với công cụ đặt hàng của ORDERTB , chúng tôi hỗ trợ thêm vào phần đặt hàng bằng tiếng Việt tại khung đặt hàng giúp quý khách có thể hiểu được các yếu tố cơ bản của sản phẩm để đặt hàng.

KHÔNG CẦN TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Sau khi mua hàng và thanh toán. Đơn hàng của quý khách sẽ được hệ thống tiếp nhận mà không cần phải có tài khoản visa hay alipay để thanh toán. Các bước thanh toán và thu tiền đã có nhân viên ORDERTB thực hiện.

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG MUA HÀNG
Công cụ này có thể hoạt động đồng thời trên các website taobao, 1688, tmall. Quý khách có thể quản lý sản phẩm mình mua dễ dàng cho dù đang mua tại nhiều webiste khác nhau.

Công cụ đặt hàng Trung Quốc ordertb.com
Related posts
Search Tools

Reveal

Search Tools

Domain Hunter Plus

Search Tools

SearchSafe

Search Tools

Google Map Launcher

1 Comment

Comments are closed.