Chrome

Mat Bao assistant

4.9
48
330
25

Mat Bao Assistant là tiện ích giúp gợi ý, tìm kiếm nhanh các dịch vụ tốt nhất trên trình duyệt Chrome phù hợp với nhu cầu tìm kiếm dịch vụ tên miền, hosting, email chuyên nghiệp, Cloud server, Hoá Đơn Online, SSL,  … của bạn.

 

Cách sử dụng: Bạn không cần phải làm gì khác sau khi cài đặt tiện ích này. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm, tiện ích Mat Bao Assistant sẽ tự động gợi ý các sản phẩm phù hợp (nếu có). Toàn bộ thông tin thu thập từ tiện ích này đều được cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật của Mat Bao: https://www.matbao.net/thong-tin/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin.html

———

Mat Bao Assistant is an offcial Chrome extension of Mat Bao Corporation which helps you to look for most relevant services on Matbao.net.

 

How to use: You add Mat Bao Assistant extention, that’s all. When you search for services on the web, Mat Bao Assistant will automatically recommend suitable services on Matbao.net for you. We strictly care about your privacy. For your reference, please read our Privacy Policy here: https://www.matbao.net/thong-tin/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin.html

Mat Bao assistant
Related posts
Chrome

Pinboard Tools

Chrome

New Tab - Eromanga-sensei

Chrome

ActivCast Sender

Chrome

New Tab - Log Horizon

25 Comments

Comments are closed.