Chrome

NES – CIB Session Manager

0
0
1
1

ЗМС-тай холболт тогтоосон эсэх болон холболт хэвийн эсэхийг шалгаж, NES рүү session-ий мэдээлэл илгээнэ.
1.0. Шинээр хөгжүүлэв.
1.1. Өөр хэрэглэгч нэвтэрсэн эсэхийг мэдэрч, CIB-н cookie-г дундаа шэйрлэдэг болгов.
1.2. NES-н token-г тохируулдаг, ашигладаг болгов.

NES – CIB Session Manager
Related posts
Chrome

Pinboard Tools

Chrome

New Tab - Eromanga-sensei

Chrome

ActivCast Sender

Chrome

New Tab - Log Horizon

1 Comment

Comments are closed.