Search Tools

Phân tích Website – webrank.vn

0
0
371
0

Công cụ phân tích đối thủ là công cụ giúp bạn phân tích website của đối thủ cạnh tranh. Công cụ này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin có giá trị về đối thủ cạnh tranh như:
+ Báo cáo về traffic của website đối thủ.
+ Báo cáo về nhân khẩu học của truy cập.
+ Biểu đồ theo thời gian của khách truy cập.
+ Nguồn cung cấp khách truy cập.
+ Phân tích chi tiết nguồn khách truy cập theo từng kênh.
+ Kênh quảng cáo hiển thị.
+ Kênh Social gồm cả quảng cáo và tự nhiên.
+ Kênh giới thiệu (từ các website khác) dạng backlink hoặc PR.
+ Phân tích lượng khách rời bỏ trang.
+ Dề xuất từ khóa cho trang.
+ Danh sách đối thủ cạnh tranh khác.

Phân tích Website – webrank.vn
Related posts
Search Tools

Reveal

Search Tools

Domain Hunter Plus

Search Tools

SearchSafe

Search Tools

Google Map Launcher